Herfinanciering van hypothecaire lening

Om een nieuwe herfinanciering van een hypothecaire lening in een aangifte te verwerken, gaat u als volgt te werk:

Werkwijze

tip.gifDe volgorde waarin de tabbladen ingevuld worden, heeft geen invloed op de fiscale verwerking van de lening.

  1. Open het hulpscherm Toevoegen van een lening.

  2. Kies voor Herfinanciering van hypothecaire lening.

  3. Het tabblad Herfinanciering: Algemeen opent zich.

  4. Bepaal het type van de herfinancieringslening.

  5. Vul in:

  1. Vink aan:

  1. Maak een keuze tussen:

  1. Vul in:

  1. Klik op het tabblad Bijkomende gegevens.

  2. Vul in:

  1. Klik op het tabblad Herfinanciering: Schuldsaldoverzekering.

  2. Vul in:

  1. Klik op het tabblad Herfinanciering: Kapitaalaflossingen en interesten.

  2. Vul in:

  1. Vink aan:

  2. Klik op het tabblad Oorspronkelijke lening: Algemeen.

  3. Bepaal het doel van de lening.

  4. Vul in:

  1. Vink aan:

waarschuwing.gifKeuze aftrek "enige en eigen woning" wordt bepaald aan de hand van de ingevulde gegevens en kan in principe niet gewijzigd worden (onherroepelijk).

  1. Klik op het tabblad Oorspronkelijke lening: Schuldsaldoverzekering.

  2. Vul in:

opmerking.gif De betaalde premies en het verzekerd kapitaal kunnen enkel ingevuld worden indien er aangevinkt is dat de oorspronkelijke schuldsaldoverzekering werd behouden.

  1. Klik op het tabblad Oorspronkelijke lening: Kapitaalaflossingen en interesten.

opmerking.gif Indien de herfinancieringslening afgesloten werd in een vorig inkomstenjaar, kunt u hier niets meer invullen omdat er geen betalingen meer hebben plaatsgevonden in het huidig inkomstenjaar.

  1. Vul in:

  1. Vink aan:

 

tip.gifIndien de herfinancieringslening een lening betreft die reeds ingegeven was, kunt u via de knop  Lening_-_deze_lening_herfinancieren.png de vaste gegevens van de lening inlezen naar het hulpscherm voor herfinancieringsleningen.

Zie ook